REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 22.5.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Tmi Niin Mua
Y-tunnus 2779056-7
Aleksanterinkatu 19 C 25
06100 Porvoo
info@niinmua.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Maarit Kautto, Aleksanterinkatu 19 C 25, 06100 Porvoo
info@niinmua.com

Henkilörekisterin nimi 
Niin Mua –uutiskirjeen tilaajat (sähköpostilista)
Niin Mua –asiakasrekisteri (verkkokauppatilaukset)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin liittyvät sivustot: niinmua.com

Tietojen keräämisen tarkoitus:
Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • verkkokauppatilausten toimitus
 • tiedotus
 • markkinointi
 • asiakaskyselyt ja -tutkimukset

Rekisteröitävät tiedot

Uutiskirjeiden tilaajat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite,

Asiakasrekisteri:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tekee verkkokauppatilauksen tai tilaa uutiskirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolella. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Vain yrittäjällä on pääsy rekisteritietoihin.

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Kun maksun välittäjänä verkkokaupassa toimii Checkout.fi
 • Kun maksun välittäjänä verkkokaupassa toimii Paypal

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kirjeessä mainitun linkin kautta. Käyttäjä voi poistua sähköpostilistalta myös lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@niimua.com

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella Mailchimp sähköpostimarkkinointiohjelmaan. Mailchimp on sitoutunut GDPR vaatimuksiin. Lue lisää täältä.

Rekisterin suojaus

A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä
B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknillisiä, että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi
rekisteröidyn tulee olla yhteydessä osoitteeseen info@niinmua.com.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle